Welkom!

Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap voor Gymnasium | Atheneum | HAVO | VMBO. Wij hebben twee locaties.

Locatie Vianen Wijzig
Uithoflaan 1, 4133 GZ, Vianen, tel: 0347-325620

Het Oosterlicht College
Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht.

Mijn OC

Voor leerlingen en cijferinzage Magister

Nieuwe brugklasleerling?

Ouders

Welkom op onze website

Wie denkt aan informeren en communiceren, denkt aan snelle en actuele sociale media.

U maakt er als ouder vast vaak gebruik van, leerlingen weten niet beter.

Het hoort bij deze tijd, waarin we allemaal voortdurend en volledig geïnformeerd willen zijn.

Het past ook goed bij onze school. Een plek waar jong en oud dagelijks met elkaar leren en werken, in een omgeving waarin veel verandert, waarin een hoop valt te beleven en waarover wij u graag op de hoogte houden.

Goed onderwijs staat daarbij voor ons centraal. Ons onderwijs is dan ook gedegen, modern en uitdagend.

In combinatie met onze schoolgids biedt onze website een compleet beeld van wie wij zijn en wat wij doen. We nodigen u graag uit actief met ons mee te doen, alles in het belang van dat goede onderwijs aan uw kind, onze leerling.

Wij wensen iedereen die bij het Oosterlicht College betrokken is een leerzaam en succesvol schooljaar toe.

Schoolleiding en medewerkers Oosterlicht Vianen

Oosterlicht PAYOFF RGB

Clearsite webdesign